1990

 

     

 

     Juli 1990 in Nördlingen. Foto: Karl Sauerbrey

 

 

1994

 

     

 

     Juli 1994 in Nördlingen. Foto: Karl Sauerbrey

 

 

     

 

     Juli 1994 in Nördlingen. Fotos: Karl Sauerbrey

 

 

1995

 

     

     692 501 am 03.09.1995 in Eisenbahnmuseum Nördlingen. Foto: Andreas Schmidt www.lokfoto.de

 

 

 

Copyright © by VT92 501 GbR (2006 - 2023)